PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z geodynamiky - NGEO101
Anglický název: Excercises in geodynamics
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Marie Běhounková, Ph.D.
prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Studium dynamiky Země dnes vyžaduje pokročilé matematické modelování deformačních a termálních procesů, k nimž dochází v zemském plášti a litosféře. V rámci cvičení si studenti upevňují a prakticky procvičují svoje znalosti z oblasti mechaniky kontinua, geotermiky a numerických metod, a to tak, že samostatně programují a řeší netriviální geodynamické problémy (termální konvekce ve 2d kartézské geometrii, viskoelastická odezva tělesa na povrchové zatížení, výpočet dynamické topografie a geoidu apod.).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Procvičení znalostí z mechaniky kontinua, geotermiky, numerických metod a programování.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc. (06.10.2017)

Zápočet: Aktivní účast na cvičení a vypracování šesti domácích úkolu.

Literatura -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Podle doporučení vyučujících, v závislosti na typu řešených problémů.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Studenti samostatně programují zadané úlohy a průběžně o nich referují. Zápočet se uděluje po předložení funkčních a otestovaných programů

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Studium dynamiky Země dnes vyžaduje pokročilé matematické modelování deformačních a termálních procesů, k nimž dochází v zemském plášti a litosféře. V rámci cvičení si studenti upevňují a prakticky procvičují svoje znalosti z oblasti mechaniky kontinua, geotermiky a numerických metod, a to tak, že samostatně programují a řeší netriviální geodynamické problémy (termální konvekce ve 2d kartézské geometrii, viskoelastická odezva tělesa na povrchové zatížení, výpočet dynamické topografie a geoidu apod.).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK