PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kosmická magnetohydrodynamika - NGEO091
Anglický název: Cosmic Magnetohydrodynamics
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Ján Šimkanin, PhD.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika, Geofyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2006)
Základní rovnice kosmické magnetohydrodynamiky (MHD), fyzikální principy generace kosmických magnetických polí a mechanismy jejich sekulárních variací. Teorie dynama, vlny a nestability v rotujícich systémech s magnetickým polem.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (09.04.2008)

Hlavním cílem je vysvětlit základní principy kosmické magnetohydrodynamiky jakožto zásadní teorie generace magnetických polí ve vesmíru. Po odvození základních rovnic a popisu základních generačních jevů bude pozornost věnována Geodynamu (generace magnetického pole Země) a generaci magnetických polí ostatních planet Sluneční soustavy. Další částí bude gernerace magnetických polí hvězd, především našeho Slunce. Poslední částí budou tvořit magnetická pole galaxii. Ve všech případech bude kladen důraz na numerické modelování, které přineslo a přináší zásadní výsledky.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (09.05.2006)

Moffatt H. K. (1978): Magnetic field generation in electrically conducting uid, Cambridge University Press.

Roberts P. H. (1967): Introduction to the Magnetohydrodynamics, Longmans.

Batchelor G. K., Moffatt H. K., Worster M. G. (2000): Perspectives in Fluid

Dynamics.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (11.04.2008)

Přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2006)

Základní rovnice kosmické MHD. Indukční rovnice, její diskuse. Navier-Stokesova rovnice, Boussinesquova a anelastická aproximace. Rovnice vedení tepla. Stavová rovnice. Unášení, vytahování a difuze magnetického pole, Alfvénova věta. Toroidální a poloidální magnetické a rychlostní pole, jejich vzájemná interakce, důsledky vybraných symetrii polí na generační mechanismy. Kinematické dynamo. Antidynamové věty, Cowlingův teorém. Generační mechanismy, alfa-efekt, omega-efekt. Hydromagnetické vlny, Alfvénove vlny, MAC vlny. Geostrofický tok,

magnetostrofická rovnováha. Nestability (ideální, gradientní, difúzní). Úplná teorie dynama, modely samokonsistentních samobudících dynam. Počítačové simulace geodynama a planetárních dynam. Počítačové simulace slunečního dynama. Galaktická dynama.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK