PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praktikum ze seismologie - NGEO011
Anglický název: Practical Course in Seismology
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D.
RNDr. Jaromír Janský, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Geofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (16.05.2001)
Základy teorie seismografu; zpracováni seismogramu; seismické sítě; lokace zemětřesení; mechanismy zemětřesení.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PLICKA/MFF.CUNI.CZ (11.04.2008)

Cílem předmětu je seznámit studenty magisterského studia se základy observační praxe (typy seismografů, zpracování dat, spolupráce s datovými centry).

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)
  • B. Bolt, Earthquakes, W.H. Freeman and Company, San Francisco 1978.
  • O. Kulhánek, Anatomy of Seismograms, Elsevier 1990.
  • F. Scherbaum, Basic Concepts in Digital Signal Processing for Seismologists, Springer-Verlag, 1994.
  • http://wwwneic.cr.usgs.gov
  • http://orfeus.knmi.nl
  • http://seis30.karlov.mff.cuni.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (11.04.2008)

Praktická cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (07.05.2002)
Seismická stanice Praha

Historie stanice; instalované stanice; stanice UK MFF v Řecku; seismické stanice v ČR

Seismografy

Princip přístrojů, jejich typy a parametry; přenosová funkce (poly a nuly); frekvenční a impulzní odezva

Seismogramy

Čtení analogových a digitálních záznamů (program SCREAM); výstupní formáty (GCF, SAC, ASCII); konvoluce a dekonvoluce; filtrace; spektra; rotace složek; polarizace fází (program PITSA)

Kinematika vln

Modely prostředí: rovinné a sférické (JB, IASP91); rychlostní diskontinuity a gradienty; fáze prostorových vln; epicentrální vzdálenost; hodochrony (program TTIME); azimuth; Wiechert-Herglotzova metoda; Tau metoda; disperze povrchových vln

Lokace zemětřesení

Globální, regionální a lokální seismické sítě; poloha, hloubka a čas vzniku zemětřesení; linearizace úlohy; Geigerova metoda; program HYPO; relativní lokace; mřížková metoda (grid search)

Dynamika vln

Intenzita; magnitudo; skalární seismický moment; rohová frekvence

Seismický zdroj

Mechanismus ohniska (znaménka prvních nasazení, amplitudová spektra a znaménka - program ASPO); Zdánlivá časová funkce zdroje; empirická Greenova funkce

Datová centra a Internet

National Earthquake Information Center; International Seismological Center; Observatories and Research Facilities for EUropean Seismology; Swiss Seismological Service

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK