PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Šíření seismických vln - NGEO002
Anglický název: Seismic Waves Propagation
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Johana Prokop Brokešová, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Geofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (03.05.2002)
Pohybové rovnice v nehomogenním akustickém, elastickém isotropním a anizotropním prosředí. Laméovy potencily. Christoffelova matice. Rovinne vlny, sférické vlny, cylindrické vlny. Weylův integrál. Odraz a lom rovinných vln na rovinném rozhraní. Odraz a lom sférických vln = metoda stacionární fáze a nejprudšího spádu. Čelné vlny. Elastodynamická a akustická Greenova funkce. Reprezentační teorémy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (09.04.2008)

Základy teorie šíření rovinných a sférických seismických vln elastickém kontinuu a přechodu těchto vln přes materiálová rozhraní.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování písemného testu.

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (19.01.2003)
  • Aki K., Richards P.G.: Quantitative seismology. Theory and methods. W.H. Freeman, San Francisco 1980
  • Červený V.: Seismic ray theory, Cambridge University Press, 2001

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (11.04.2008)

Přednáška + cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (19.01.2003)

1. Pohybové rovnice. Počáteční a hraniční podmínky.

2. Rovinné vlny. Harmonické a přechodné vlny v akustickém, elastickém izotropním a anizotropním prosředí. Analytický signál. Nehomogenní rovinné vlny.

3. Laméovy potenciály. Christoffelova matice.

4. Energie elastických rovinných vln. Tok energie.

5. Sférické vlny. Cylindrické vlny.

6. Weylův a Sommerfeldův integrál.

7. Odray a lom rovinných vln na royhraních. Hraniční podmínky na rozhraních. Vektory pomalosti generovaných vln. Koeficienty odrazu a lomu. Problem odrazu a lomu v akustickém, elastickém izotropním and anizotropním prostředí.

8. Rayleighovy vlny. Loveovy vlny.

9. Čelné vlny.

10. Asymptotické rozvoje integrálů. Metoda stacionární fáze. Metoda nejprudšího spádu.

11. Odray a lom sférických vln na rozhraní.

12. Greenův tenzor. Analytické v akustickém a elastodynamickém případě. Reciprocita.

13. Reprezentační teorém. Kirchoffova reprezentace. Bornova aproximace.

14. Vlny v dissipativním prostředí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK