PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy Riemannovy geometrie 2 - NGEM036
Anglický název: Fundamentals of Riemannian Geometry 2
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Geometrie
Prerekvizity : NGEM011
Záměnnost : NMAG566
Je neslučitelnost pro: NMAG566
Je záměnnost pro: NMAG566
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (20.05.2004)
Část 2 rozšiřuje znalosti z Riemannovy geometrie o tato témata: gradient, divergence, laplasián, harmonické funkce, spektrum laplasiánu,homogenní Riemannovy prostory, symetrické prostory. Doporučený postup: po ukončení 5 semestrů studia absolvovat předmět "Diferenciální geometrie" v LS a pokračovat v následujícím ZS. Předmět může být vyučován v angličtině.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KOWALSKI/MFF.CUNI.CZ (28.03.2008)

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z Riemannovy geometrie, zejména pro potenciální zájemce o doktorandské studium.

Literatura -
Poslední úprava: KOWALSKI/MFF.CUNI.CZ (28.03.2008)

1) O. Kowalski: Základy Riemannovy geometrie , skripta, 2. vydání, vydavatelství Karolinum, 2001.

2) S. Helgason: Differencial´naja geometrija i simmetričeskije prostranstva (překlad z angličtiny), Izd. MIR, Moskva 1964 (Kapitola 1)

3) S.Kobayashi and K.Nomizu, Foundations of Differential geometry I, II, Interscience Publishers 1963, 1969.

4) S. Helgason, Differential Geometry, Lie Groups and Symmetric Spaces, Academic press, 1978.

5) R.L.Bishop, R.J.Crittenden, Geometry of Manifolds, AMS Chelsea Publishing, 2001.

6) M. Berger, P. Gauduchon, E. Mazet, Le Spectre d´une Variété Riemannianne, Lecture Notes in Mathematics,

Vol. 194, Springer-Verlag 1971.

Metody výuky -
Poslední úprava: KOWALSKI/MFF.CUNI.CZ (28.03.2008)

Metoda výuky je standardní přednáška a cvičení. Možno též studovat individuálně.

Sylabus -
Poslední úprava: T_MUUK (05.05.2004)

Gradient, divergence a Laplaceův operátor na Riemannově varietě, harmonické funkce, spektrum Laplaceova operátoru na kompaktní Riemannově varietě, homogenní Riemannovy prostory, symetrické prostory.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK