PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Rozšíření grup a prostorové grupy - NGEM022
Anglický název: Group Extension and Space Groups
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (23.05.2005)
Úvod do obecné teorie rozšíření grup; algebraická charakterizace krystalografických grup.
Literatura
Poslední úprava: T_KA (16.05.2005)

Ladislav Procházka: Rozšíření grup a grupy krystalografické, Karolinum, Praha 2002.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (23.05.2005)

Popis rozšíření grup pomocí schreierovských faktorů; rozšiřování Abelových grup pomocí neabelovských. Grupy kohomologií, podmínky pro anihilaci kohomologických grup. Algebraická charakterizace krystalografických grup; základní krystalografický izomorfizmus.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK