PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané partie z teoretické fyziky II - NFYM013
Anglický název: Selected Topics on Theoretical Physics II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.mff.cuni.cz/vnitro/is/sis/predmety/kod.php?kod=FYM013
Garant: doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (08.04.2003)
Vybrané partie z obecné teorie relativity, relativistické kosmologie a kvantové teorie. Pokračování přednášky MAF029.
Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (08.04.2003)
Cíl.
Cílem je především ukázat fyzikální aplikace některých matematických disciplin (diferenciální geometrie, funkcionální analýzy, teorie grup).

Obecná teorie relativity.
Základy diferenciální geometrie na varietách, popis gravitace jako zakřivení prostoročasu. Černé díry, relativistická kosmologie.

Základy kvantové teorie.
Základní postuláty kvantové mechaniky, matematický aparát kvantové teorie, některé typické aplikace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK