Elektřina a magnetizmus krok za krokem - NFUF805
Anglický název: Electricity and Magnetism Step by Step
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Neslučitelnost : NUFY075
Záměnnost : NUFY075
Je záměnnost pro: NUFY075
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (26.04.2019)
Výběrový seminář určený k upevnění a prohloubení základních představ o jevech a pojmech z oblasti elektřiny a magnetismu. Seminář zároveň seznamuje posluchače prakticky s heuristickou metodou výuky fyziky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. (05.04.2022)

Aktivní účast minimálně 75% vyučovacích hodin. Náhradní plnění možné výjimečně po dohodě s vyučujícími.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (26.04.2019)

Interní materiály zadávané vedoucími semináře

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (24.10.2019)

Practical hands on work, discussions

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (26.04.2019)

Problémy a pokusy vedoucí k vybudování základních představ a lepšímu porozumění jevům z oblastí:

Elektrostatika (od pokusů s plechovkami ke Gaussově větě).
Elektrický náboj a jeho vlastnosti. Vodiče a nevodiče. Elektrostatická indukce. Kapacita. Jak porozumět gradientům a divergencím. Základní představy o potenciálu, napětí, proudu a odporu.

Elektrické obvody (od dětské hry ke Kirchhoffovým zákonům).
Jednoduchý elektrický obvod. Složené obvody ve schématu i ve skutečnosti. Měření napětí, proudu a odporu. Ohmův zákon. Jak porozumět chování elektrických obvodů pomocí vodního modelu.

Magnetismus a elektromagnetismus (od pilinových obrázků k Maxwellovým rovnicím).
Magnetické pole trvalého magnetu. Oerstedův pokus. Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem. Elektromagnetická indukce. Dynamo, motor, měřicí přístroje, relé, reproduktor, transformátor. Maxwellovy rovnice pro každého.

Součástí semináře jsou konkrétní zkušenosti z výuky tohoto tematického celku na školách a náměty pro budoucí práci posluchačů se žáky a studenty.