PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fyzikální obraz světa - NFUF503
Anglický název: Physics Worldview
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Neslučitelnost : NUFY023
Záměnnost : NUFY023
Je neslučitelnost pro: NUFY023
Je záměnnost pro: NUFY023
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.01.2019)
Souhrnný pohled na vybrané partie fyziky, strukturu fyzikálních zákonů a na to, jak fyzika (a věda obecně) poznává svět. Určeno pro magisterské studium učitelství fyziky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (14.05.2020)

Předmět je zakončen ústní zkouškou z probraných partií, viz sylabus. Zkouška má dva opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (14.05.2020)

Kuhn: Struktura vědeckých revolucí

Feynman: O povaze fyzikálních zákonů

Sander Bais: The Equations: Icons of Knowledge

Feynman R.: Podivuhodná teorie světla a látky

Skála L.: Úvod do kvantové mechaniky (kapitoly 17 - 20)

Griffiths, David J. Introduction to elementary particles, Weinheim : Wiley-VCH, 2008

a další dle zadání vedoucích semináře

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.01.2019)

Ústní zkouška (z probraných partií, dle sylabu). Lze mít až dva opravné termíny.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (14.05.2020)

Co rozumíme fyzikálním obrazem světa. "Velké" fyzikální teorie, jejich vztah a meze platnosti.

Fyzika na velkých škálách: gravitace a zakřivený prostoročas.

Fyzika na malých rozměrech aneb interakce a jejich sjednocování.

"Fyzika čtená podruhé": souhrnné pohledy na vybrané partie fyziky.

Věda, vědecká metoda, metody poznání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK