PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Praktikum školních pokusů II - NFUF406
Anglický název: Practical Course in School Experiments
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
RNDr. Stanislav Gottwald
Neslučitelnost : NDFY046
Záměnnost : NDFY046
Je neslučitelnost pro: NDFY046
Je záměnnost pro: NDFY046
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.01.2019)
V rámci semináře studenti provádějí demonstrační a žákovské experimenty z elektřiny a magnetismu vhodné k zařazení do výuky na ZŠ a SŠ.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.01.2019)
- Aktivně absolvovat všechna témata
- Zpracovat seminární práci, v které student popíše přípravy na hodiny se zařazením 3-5 vybraných experimentů ze semináře (podrobné podmínky jsou uvedeny na webových stránkách předmětu)

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.01.2019)
Učebnice fyziky pro gymnázium, studijní materiály dostupné na webových stránkách předmětu: http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/psp2/doku.php

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.01.2019)

Elektrostatika; Elektrický proud v kovech; Elektrický proud v kapalinách a plynech; Magnetické pole; Polovodiče; Elektromagnetická indukce; Transformátory a přenos elektřiny; Elektromagnetické kmitání a vlnění

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK