PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Jaderná a částicová fyzika - NFUF405
Anglický název: Nuclear and Particle Physics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Mgr. Martin Rybář, Ph.D.
Neslučitelnost : NUFY018
Záměnnost : NUFY018
Je neslučitelnost pro: NUFY018
Je záměnnost pro: NUFY018
Anotace
Přednáška poskytuje základní poznatky o fyzice mikrosvěta.
Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (20.12.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Ústní zkouška zahrnující výklad zadaného tématu.

Během výuky si vyzkoušet výklad alespoň jednoho tématu v podobě použitelné ve škole.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (20.12.2018)
Literatura

http://ipnp-web.troja.mff.cuni.cz/~dolejsi/textbook/particle_textbook_CZ.htm

http://www.particleadventure.org/

Vybrané články ve wikipedii. Organickou součástí výuky je využívání internetových zdrojů včetně kontroly jejich kvality

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (20.12.2018)
Sylabus

Charakteristické škály mikrosvěta.

Stručná historie objevování jaderného a částicového světa.

Základní charakteristiky jader, vazbová energie, interakce nukleonů, jaderné rozpady, jaderné reakce.

Využití štěpení a fúze v energetice.

Interakce jaderného záření s látkou. Dozimetrie, aplikace záření.

Standardní model elementárních částic a interakcí - kvarky a leptony, kvanta interakcí, Higgsův boson. Ilustrace dějů ve světě částic, zákony zachování.

Urychlovače a experimenty částicové fyziky, včetně neurychlovačových. Ilustrace současných experimentů a české účasti v nich.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (20.12.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK