PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktický úvod do elektroniky - NFUF303
Anglický název: Practical Introduction to Electronics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kdf.mff.cuni.cz/~zilavy/kpe.php
Garant: RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Neslučitelnost : NUFY082
Záměnnost : NUFY082
Je záměnnost pro: NUFY082
Anotace
Praktický úvod do elektroniky si klade za cíl seznámit budoucí učitele fyziky a další zájemce s principy a použitím základních elektronických součástek, nejčastěji používaných měřicích přístrojů a provést je světem elektřiny obecně. Studenti pracují v malých skupinkách, kde si přednášenou látku pod dohledem vedoucího kursu okamžitě prakticky vyzkouší.
Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (22.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce předmětu.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (19.01.2018)
Literatura
 • Tichý M.: Elektronika, WWW skripta, MFF UK, 1998. WWW adresa http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy
 • Žilavý P.: Střídavé proudy, P3K, 2012, vydání první, ISBN 978-80-87186-98-5. WWW adresa http://kdf.mff.cuni.cz/projekty/oppa/stridave_proudy.pdf
 • Vybrané části z publikací typu „Poznáváme elektroniku“ dle zadání vedoucího semináře
 • Materiály vedoucího semináře na http://kdf.mff.cuni.cz/~zilavy

Poslední úprava: Robová Jarmila, doc. RNDr., CSc. (25.05.2022)
Sylabus
 • Jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod se spínači, přepínači a žárovkami, realizace logických funkcí.
 • Měření proudu a napětí, paralelní a sériové zapojení, řazení zdrojů.
 • Zapojení elektrické instalace 230V, princip ochrany samočinným odpojením od zdroje (funkce ochranného kolíku v zásuvce) a co z toho plyne pro propojování elektronických měřicích přístrojů napájených z elektrické sítě.
 • Osciloskop, princip činnosti, obsluha osciloskopu, jeho použití při elektrických měřeních.
 • Rezistor, funkce rezistoru ve stejnosměrném a střídavém elektrickém obvodu.
 • Kondenzátor, princip činnosti a jeho funkce ve stejnosměrném a střídavém elektrickém obvodu.
 • Dioda, usměrňovače, filtrace usměrněného napětí.
 • Cívka, princip činnosti a její funkce ve stejnosměrném a střídavém elektrickém obvodu.
 • Tranzistor, činnost tranzistoru, tranzistor jako spínač, jednoduchý tranzistorový zesilovací stupeň ("zobrazení zvuku na osciloskopu").

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (27.05.2022)
Vstupní požadavky

Středoškolská matematika a fyzika, základy vyšší matematiky (kalkulus).

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (19.01.2018)
Studijní opory

http://kdf.mff.cuni.cz/projekty/oppa/stridave_proudy.pdf

http://kdf.mff.cuni.cz/~zilavy/clanky/Mereni_elektrickych_velicin

http://kdf.mff.cuni.cz/~zilavy/clanky/Efektivni_hodnota.pdf

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (19.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK