PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzika I - NFUE001
Anglický název: Physics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2001)
Přehledová přednáška zaměřená na formy fyzikálního pohybu, vzájemné působení objektů, práci a energii a na zákony zachování. Výuka je určena posluchačům učitelství pro střední školy Ch-Bi, Ch-M, M-Tv.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (05.05.2004)

Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Prometheus Praha, 2001.

Krupka, F., Kalivoda, L.: Fyzika. SNTL Praha, 1989.

Hajko, V., Daniel Szabó, J.: Základy fyziky. Bratislava, Veda, SAV, 1980.

Svoboda, E., Bakule, R.: Molekulová fyzika. Academia Praha, 1992.

Kvasnica, J. a kol.: Fyzika. Academia Praha, 1988.

Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus. Academia Praha, 2002.

Výkladový slovník fyziky (pro základní vysokoškolský kurz). Prometheus Praha, 1999.

Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky. Prometheus Praha, 1996.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (05.05.2004)

1. Úvod (fyzikální veličiny, jednotky, skaláry a vektory ve fyzice.

2. Formy fyzikálního pohybu (mechanický pohyb, tepelný pohyb, elektrický proud).

3. Vzájemné působení materiálních objektů, typy interakcí.

4. Práce a energie.

5. Zákony zachování ve fyzice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK