Korelace v mnohoelektronových systémech - NFPL551
Anglický název: Correlations in Many-Electron Systems
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (15.05.2014)
Přednáška navazuje na základní kurz kvantové mechaniky, kde výklad mnohočásticových systémů končí Hartreeho– Fockovou aproximací, která kromě Pauliho principu zanedbává všechny ostatní korelace mezi částicemi. Zde si aplikacemi na jednoduché systémy ilustrujeme přesnost a slabé stránky tohoto přiblížení. Pro základní stav heliového atomu zkonstruujeme mnohem kvalitnější aproximaci, která bere v úvahu korelace mezi elektrony a pro kterou je i přesto výpočet totální energie proveditelný analytickou cestou .Pro aplikace podobných korelovaných vlnových funkcí použijeme metody MC.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D. (07.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D. (29.04.2019)

A. Szabo, N. S. Ostlund, Modern quantum chemistry, Dover Publications, 1996.

G. F. Giuliani, G. Vignale, Quantum theory of the electron liquid, Cambridge University Press, 2005.

E. A. Hylleraas, Neue Berechnung der Energie des Heliums im Grundzustande, sowie des tiefsten Terms von Ortho-Helium, Z. Physik 54, 347–366 (1929); anglický překlad článku je součástí kniky H. Hettema, Quantum chemistry: Classic scientific papers, World Scientific, 2000.

P. Fulde, Correlated electrons in quantum matter, World Scientific, 2012.

B. L. Hammond, W. A. Lester, jr., P. J. Reynolds, Monte Carlo methods in ab initio quantum chemistry, World Scientific, 1994.

I. Kosztin, B. Faber, K. Schulten, Introduction to the diffusion Monte Carlo method, Am. J. Phys. 64, 633–644 (1996).

J. Kolorenč, L. Mitas, Applications of quantum Monte Carlo methods in condensed systems, Rep. Prog. Phys. 74, 026502 (2011).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D. (07.06.2019)

Zkouška je pouze ústní. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D. (29.04.2019)

Hlavním cílem přednášky je ilustrace vybraných obecných principů na co nejjednodušších příkladech, a to jak v těsnovazebních mřížových modelech tak v přímém prostoru.

Vodíková molekula jako nejjednodušší příklad silných korelací:
Hubbardův model na dvou orbitalech, ilustrace nedostatků Hartreeho–Fockovy aproximace porovnáním s přesným řešením (spinová kontaminace, nadhodnocená tendence k magnetickému řešení), vztah mezi Hubbardovým modelem (náboj a spin) a Heisenbergovým modelem (pouze spin) – původ magnetismu v silných korelacích mezi elektrony.

Magnetická příměs v kovu:
Andersonův příměsový model, přibližný popis základního stavu v limitě silné coulombovské interakce metodou Gunnarssona a Schönhammera, podobnost s vodíkovou molekulou, odezva na homogenní magnetické pole a statická susceptibilita, Kondův jev.

Korelovaný kov:
Hubbardův model, Gutzwillerova vlnová funkce a Gutzwillerova aproximace, snížení mobility elektronů v důsledku jejich elektrostatického odpuzování, přechod kov–izolant.

Atom helia a heliupodobné ionty:
analytické vlastnosti explicitně korelovaných vlnových funkcí v coulombovských systémech, Jastrowův korelační faktor, Hylleraasova variační metoda (aneb jak udržet pohromadě vodíkový anion jen s tužkou a papírem), míra korelací v orthoheliu a v paraheliu.

Variační Monte Carlo:
vyčíslení kvantově-mechanických středních hodnot stochastickou integrací, Metropolisův algoritmus pro generování náhodných čísel s mnohorozměrným rozdělením pravděpodobnosti, základní vlastnosti Markovských řetezců, na kterých je Metropolisův algoritmus postaven.

Difuzní Monte Carlo:
projekce exaktního základního stavu z přibližné vlnové funkce, Feynmanova–Kacova formule, stochastický výpočet dráhového integrálu, znaménkový problém, příklady aplikací.