Automatizace ve fyzice - NFPL242
Anglický název: Automation in physics
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://cermak.science/teaching/automation/
Garant: RNDr. Petr Čermák, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (10.05.2023)
Přednáška se bude zabývat úlohou automatizace a robotizace při zpracování dat, včetně automatického sběru a analýzy dat, strojového učení a umělé inteligence. Získané znalosti mají přímou aplikaci v materiálové vědě, kvantové fyzice či výzkumu na velkých infrastrukturách. Dotkneme se také velkých jazykových modelů a toho, jak je efektivně využívat. Ve skutečnosti tuto anotaci napsal ChatGPT :). Základní znalost programování v jazyce Python výhodou. Předmět je vhodný pro všechny ročníky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (10.05.2023)

Klasifikovaný zápočet se bude udílet za vytvoření programu na automatizaci daného experimentálního problému.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Petr Čermák, Ph.D. (10.05.2023)

G.R. Bradski, A. Kaehler: Learning OpenCV, O'Reilly 2008

Zdroje na webu autonomous-discovery.lbl.gov

C.E. Rasmussen, K.I. Williams, Gaussian Processes for Machine Learning, MIT Press, 2006.

K.G. Reyes and B. Maruyama, MRS Bull. 44, 530 (2019)

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Petr Čermák, Ph.D. (10.05.2023)

1. Architektura přístrojů a programování PLC

  • Komunikační protokoly používané ve velkých infrastrukturách

2. Komunikace se šestiosým robotickým ramenem

3. Počítačové vidění

  • Rozpoznávání objektů, vyhodnocování 2D snímků z mikroskopu

4. Základy strojového učení

5. Umělá inteligence a expertní systémy

6. Automatické plánování experimentů

7. Bayesovská optimalizace měření

8. Analýza dat řízená umělou inteligencí

9. Koncept Open data

  • Zásady F.A.I.R.
  • Popisování dat pomocí skriptů
  • Ukládání dat pro další generace

10. Budoucí trendy v automatizaci

  • Využití velkých jazykových modelů pro psaní dokumentů