PředmětyPředměty(verze: 890)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Turbulence - NFPL210
Anglický název: Turbulence
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Dr. Marco La Mantia, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (06.05.2019)
Nejobecnější forma pohybu tekutin je často nazývána turbulence. Kurz představí vlastnosti, které jsou společné pro různé typy turbulentního proudění. Speciální pozornost věnuje turbulentnímu proudění kvantových tekutin. Kurz je vhodný pro studenty, kteří jsou obeznámeni se základy mechaniky tekutin.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Dr. Marco La Mantia, Ph.D. (06.05.2019)

Studenti mohou absolvovat kurz pouze jednou.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Dr. Marco La Mantia, Ph.D. (02.05.2019)

H.Tennekes and J.L.Lumley (1972) A first course in turbulence, MIT Press

M.Van Dyke (1982) An album of fluid motion, Parabolic Press

R.J.Donnelly (1991) Quantized vortices in Helium II, Cambridge University Press

A.Tsinober (2009) An informal conceptual introduction to turbulence, Springer

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Dr. Marco La Mantia, Ph.D. (06.05.2019)

Kurz je zakončen ústní zkouškou. Závěrečné hodnocení bere v úvahu rovněž aktivní účast studenta na kurzu během semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Dr. Marco La Mantia, Ph.D. (06.05.2019)

Základy pohybu tekutin

Základy kvantové turbulence

Vlastnosti turbulentního proudění

Fenomenologie a statistika

Přehled experimentálních a numerických nástrojů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK