PředmětyPředměty(verze: 890)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Visualization of classical and quantum flows - NFPL205
Anglický název: Visualization of classical and quantum flows
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Dr. Marco La Mantia, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFNT (07.05.2015)
Vizualizace proudění je cenný experimentální nástroj ke studiu mechaniky tekutin. V přednášce budou probírány příslušné techniky vizualizace se zvláštním zřetelem na analýzu kvantového proudění. Přednáška je vhodná pro studenty, kteří jsou seznámeni s mechnikou tekutin, např. v přednášce NFPL174 Základy mechaniky tekutin a turbulence.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. Dr. Marco La Mantia, Ph.D. (09.10.2017)

Students can enrol to the course only once.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. Dr. Marco La Mantia, Ph.D. (09.10.2017)

W. Guo, M. La Mantia, D. P. Lathrop and S. W. Van Sciver (2014) Visualization of two-fluid flows of superfluid Helium-4, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111:4653-4658

M. Raffel, C. E. Villert, S. T. Werely and J. Kompenhans (2007) Particle image velocimetry - a practical guide, Springer

L. Skrbek et al. (2011) Fyzika nízkých teplot, Matfyzpress

M. Van Dyke (1982) An album of fluid motion, Parabolic Press

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. Dr. Marco La Mantia, Ph.D. (09.10.2017)

The course examination is oral. The final mark takes also into account the students' active participation to the course during the semester.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. Dr. Marco La Mantia, Ph.D. (09.10.2017)

Introduction to fluid motions

Qualitative flow visualization techniques, e.g., those that employ rheoscopic fluids

Quantitative flow visualization techniques, such as particle image velocimetry and particle tracking velocimetry (in both techniques small particles are suspended in the fluid and employed to trace its motion); corresponding particle dynamics

Introduction to quantum flows, with special emphasis given to quantized vortex dynamics and thermal counterflow

Cryogenic flow visualization techniques, especially those that employ micrometer-sized solid hydrogen particles and metastable helium molecules

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK