PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
NMR interakce a teorie relaxací - NFPL193
Anglický název: NMR Interactions and Relaxation Theory
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (22.05.2019)
Přehled NMR interakcí, jejich popis a anizotropní vlastnosti. NMR spektra v pevných látkách. Vliv molekulárního pohybu na tvar spektra. NMR spektra v kapalinách. Relaxační teorie dle Bloch-Wangsness-Redfield, korelační funkce a spektrální hustoty pro různé modely pohybů. Využití relaxačních měření ke studiu pohyblivosti molekul. Cvičení se zaměří na hlubší pochopení probírané látky s využitím simulačních programů (virtuálního NMR spektrometru). Pro DS.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D. (24.07.2009)

Hlubší pochopení kvantového popisu NMR interakcí a jejich vlivu na spinovou relaxaci, včetně využití těchto procesů

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (12.06.2019)

Zkouška probíhá ústní formou. Požadavky ke zkoušce odpovídejí sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D. (11.04.2008)

Kowalewski J, Maeler L; Nuclear spin relaxation: theory, experiments and applications; Taylor&Francis; 2006

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D. (11.04.2008)

přednáška a cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (19.05.2006)

Přehled NMR interakcí, jejich popis a anizotropní vlastnosti, transformace při rotaci souřadnic.

NMR spektra v pevných látkách.

Vliv molekulárního pohybu na tvar spektra.

NMR spektra v kapalinách.

Relaxační teorie dle Bloch-Wangsness-Redfield (semiklasický a plně kvantový popis).

Korelační funkce a spektrální hustoty pro různé modely pohybů.

Využití relaxačních měření ke studiu pohyblivosti molekul.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK