PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pokročilá NMR spektroskopie vysokého rozlišení - NFPL185
Anglický název: Advanced High Resolution NMR Spectroscopy
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.
RNDr. Mária Šoltésová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (05.05.2019)
Semikvantový popis nukleární magnetické rezonance (NMR), populace, koherence, spinové produktové operátory, pulzní sekvence, cyklování fází, výběr koherencí, gradientní pulzy, spinová relaxace, Redfieldova teorie, relaxační mechanismy, autorelaxace, křížová relaxace, kros-korelovaná relaxace.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KFNT/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Pochopení jevu a experimentální metodiky nukleární magnetické rezonance na semikvantovém základě.

Literatura -
Poslední úprava: KFNT/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Levitt, M. H.: Spin Dynamics; Basics of Nuclear Magnetic Resonance, John Wiley & Sons, Chichester, 2001

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní a spočívá v ověření znalostí potřebných pro analýzu a návrh pulzní sekvence pro NMR spektroskopii v kapalné fázi - teoretický aparát pro popis prvků pulzní sekvence, fázových cyklů, 2-dimenzionální spektroskopie.

Zápočet se uděluje za aktivní účast na cvičení a za písemné vypracování analýzy zadané pulzní sekvence formou domácího úkolu. Zápočet není možné opakovat. Jednotlivé aspekty analýzy je ale možné průběžně konzultovat. Zápočet je nutnou podmínkou pro účast u zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (06.05.2003)

NMR spektroskopie s Fourierovou transformaci

2- a vícedimenzionální spektroskopie

Jaderný spinový hamiltonián - interakce působící na jaderný spin

Spinový systém v isotropní kapalině

Izolovaný spin-1/2

Soubor spinů-1/2

Homonukleární AX systém - slabě vázaný spinový pár

Populace, koherence, spinové produktové operátory

Heteronuklární AX systém

Základní experimenty - COSY, INADEQUATE, INEPT

Vícespinové systémy

Chemická výměna a relaxace jaderného spinu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK