PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář radiofrekvenční spektroskopie kondenzovaných látek - NFPL184
Anglický název: Seminar on Radiofrequency Spectroscopy in Condensed Matter
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
Ing. Miloš Pfeffer, CSc.
RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (10.05.2019)
Seminář věnovaný aktuálním fyzikálním a technickým otázkám studia kondenzovaných látek hyperjemnými metodami, zejména radiofrekvenční spektroskopií. Vhodné pro studenty zaměřené na tyto metody z 3.- 5. ročníku fyzikálních oborů a doktorandy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KFNT (11.04.2008)

Seznámení se s aktuálními fyzikálními a technickými otázkámi studia kondenzovaných látek hyperjemnými metodami.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (09.10.2017)

Podmínkou k zápočtu je příprava a přednesení referátu na zadané nebo vlastní téma.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (22.05.2003)

Aktuální otázky studia kondenzovaných látek hyperjemnými metodami, zejména radiofrekvenční spektroskopií.

Fyzika a technika experimentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK