PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Hyperjemné interakce a jaderný magnetismus - NFPL169
Anglický název: Hyperfine Interactions and Nuclear Magnetism
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jan Kuriplach, CSc.
prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFNT (02.05.2003)
Jaderné magnetické a kvadrupólové momenty, původ elektrického a magnetického pole na jádrech atomů v kondenzovaných látkách (KL), hyperjemné štěpení hladin a jeho využití ke studiu KL (jaderná magnetická rezonance, Moessbauerův jev). Spontánní uspořádání jaderných momentů, van vleckovské systémy, jaderná adiabatická demagnetizace, 'záporné' teploty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KFNTJKU/MFF.CUNI.CZ (16.04.2008)

Po absolvování přednášky studenti získají detailní znalosti o fyzikálních principech hyperjmených interakcí v pevných látkách a rovněž tak základní znalosti o tom, jak odvodit parametry či velikost takových interakcí z elektronové struktury pevných látek. Dále budou studenti uvedeni do tematiky Van Vleckovských systémů, kde hraje podstatnou roli krystalové pole, a hyperjemně zesíleného jaderného magnetismu v takových systémech. Uspořádání jaderných momentů bude demonstrováno na případu sloučeniny PrNi5.

Literatura -
Poslední úprava: KFNTJKU/MFF.CUNI.CZ (16.04.2008)

E.N. Kaufmann, R.J. Vianden: The electric field gradient in noncubic metals, Reviews of Modern Physics 51 (1979) 161

T.P. Das: Calculation of magnetic and electric hyperfine fields in metals, Physica Scripta 11 (1975) 121

J. Kuriplach, J. Šebek, R.M. Mueler: Calculation of magnetic properties and specific heat for the nuclear enhanced ferromagnet PrNi5, Journal of Low Temperature Physics 120 (2000) 401

Metody výuky -
Poslední úprava: KFNTJKU/MFF.CUNI.CZ (16.04.2008)

přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (10.06.2019)

Zkouška probíhá ústní formou v rozsahu témat, která byla prezentována na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (23.05.2003)

Základní vlastnosti jader, původ magnetického a kvadrupólového momentu jader, multipólový rozvoj.

Elektrické pole na jádře v kondenzovaných látkách, jeho původ a interakce s jádrem, interakční hamiltonián, role symetrie okolí jádra.

Magnetické pole na jádrech v kondenzovaných látkách, jeho původ a interakce s jádrem, interakční hamiltonián, interakce jádra s orbitálním a spinovým momentem elektronu.

Výpočet energetických hladin jádra pro jednoduché interakční hamiltoniány.

Hyperjemné štěpení jaderných hladin a jeho využití ke studiu kondenzovaných látek, jaderná magnetická rezonance, Mössbauerova spektroskopie a další experimentální metody.

Příklady použití 'hyperjemných metod.' Možnosti výpočtu hyperjemných parametrů z prvních principů.

Interakce mezi jadernými momenty, jejich spontánní uspořádání a jeho experimentální detekce.

Krystalové pole (KP), singletní základní stav KP, van Vleckovské systémy, hyperjemně zesílený jaderný magnetismus.

Jaderná adiabatická demagnetizace, 'záporné' teploty. Příklady systémů s jaderným uspořádáním.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK