PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Jaderně spektroskopické metody studia hyperjemných interakcí - NFPL097
Anglický název: Nuclear Spectroscopy Methods in Hyperfine Interaction Studies
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.
prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (13.05.2019)
Základní informace o hyperjemné interakci. Metody jaderné orientace a úhlových korelací jaderného záření. Jejich použití v jaderné fyzice a fyzice pevných látek. Srovnání s ostatními metodami studia hyperjemných interakcí. Vhodné pro 4.-5.r. fyzika, učitelství i PGDS.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (10.06.2019)

Zápočet bude udělen za vypracování zadané úlohy

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (13.05.2019)

H. Frauenfelder, R.M. Steffen, v knize Alpha-, Beta- and Gamma-Ray Spectroscopy, ed. K. Siegbahn, North-Holland, Amsterdam, 1969

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška probíhá ústní formou v rozsahu témat, která byla prezentována na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (05.05.2003)
1. Interakce atomových jader s vnějšími elektrickými a magnetickými poli.
Elektrostatická interakce. Magnetická interakce. Magnetická hyperjemná pole v pevných látkách.

2. Úhlová rozdělení a úhlové korelace jaderného záření.
Teoretický popis soustavy orientovaných jader. Způsoby získávání soustav orientovaných jader. Úhlová rozdělení záření emitovaného orientovanými radioaktivními jádry. Porušená úhlová rozdělení a úhlové korelace. Jaderná magnetická rezonance orientovaných radioaktivních jader.

3. Experimentální metody.
Statická a dynamická orientace jader. Získávání nízkých teplot a termometrie v oblasti 10 - 100 mK. Orientace jader při nízkých teplotách. Měření porušených úhlových korelací jaderného záření.

Literatura
W.D. Hamilton (editor), The Electromagnetic Interactions in Nuclear Spectroscopy, North-Holland, Amsterdam, 1975.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK