PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Jaderně spektroskopické metody studia hyperjemných interakcí - NFPL097
Anglický název: Nuclear Spectroscopy Methods in Hyperfine Interaction Studies
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.
prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (13.05.2019)
Základní informace o hyperjemné interakci a úhlové korelaci gama záření. Teoretický popis úhlových korelací gama záření. Metody jaderné orientace a úhlových korelací jaderného záření. Jejich použití v jaderné fyzice a fyzice pevných látek. Srovnání s ostatními metodami studia hyperjemných interakcí (Mössbauerova spektroskopie, jaderná magnetická rezonance).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (10.06.2019)

Ústní zkouška, nutnou podmínkou k připuštění ke zkoušce je získání zápočtu.

Zápočet bude udělen za vypracování zadané úlohy.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (13.05.2019)

A. Perez, R. Coussement, Site Characterization and Aggregation of Implanted Atoms in Materials, Springer-Verlag, Boston (1980)

U. Gonser, Microscopic Methods in Metals, Springer-Verlag, Berlin (1986)

D. A. Shirley, H. Haas, Perturbed Angular Correlations of Gamma Rays, Annu. Rev. Phys. Chem. 23 (1972) 385-414

W.D. Hamilton, The Electromagnetic Interactions in Nuclear Spectroscopy, North-Holland, Amsterdam, 1975.

K. Siegbahn, Alpha-, Beta- and Gamma-Ray Spectroscopy, North-Holland, Amsterdam (1969)

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (10.06.2019)

přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška probíhá ústní formou v rozsahu témat, která byla prezentována na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (05.05.2003)
1. Interakce atomových jader s vnějšími elektrickými a magnetickými poli.
Elektrostatická interakce. Magnetická interakce. Magnetická hyperjemná pole v pevných látkách.

2. Úhlová rozdělení a úhlové korelace jaderného záření.
Teoretický popis soustavy orientovaných jader. Způsoby získávání soustav orientovaných jader. Úhlová rozdělení záření emitovaného orientovanými radioaktivními jádry. Porušená úhlová rozdělení a úhlové korelace. Jaderná magnetická rezonance orientovaných radioaktivních jader.

3. Experimentální metody.
Statická a dynamická orientace jader. Získávání nízkých teplot a termometrie v oblasti 10 - 100 mK. Orientace jader při nízkých teplotách. Měření porušených úhlových korelací jaderného záření.

Literatura
W.D. Hamilton (editor), The Electromagnetic Interactions in Nuclear Spectroscopy, North-Holland, Amsterdam, 1975.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK