Vybrané kapitoly z teorie a metodiky magnetické rezonance - NFPL093
Anglický název: Selected Topics on Magnetic Resonance Theory and Methodology
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (14.05.2019)
Vybrané partie spektroskopie NMR a NQR v pevných látkách. Pulsní technika NMR. Užití metodiky NMR ke studiu defektů, krystalové, elektronové a magnetické struktury pevných látek. Vhodné i pro DS.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KFNT (11.04.2008)

Vybrané partie spektroskopie NMR a NQR v pevných látkách.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (10.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (18.10.2019)

[1] Slichter C.P., Principles of Magnetic Resonance, rev. vyd. Springer Verlag, Berlin 1990

[2] A. Abragam, Principles of Nuclear Magnetism, Clarendon Press (1983)

[3] Turov E.A., Petrov M.P.: Nuclear magnetic resonance in ferro- and antiferromagnets, Israel Program for Scientific Translations (1972)

[4] John Cavanagh, Nicholas Skelton, Wayne Fairbrother, Mark Rance, Arthur Palmer III,

Protein NMR Spectroscopy: Principles and Practice, 2nd edition, Elsevier Academic Press (2007)

[5] Winter J.: Magnetic Resonance in Metalls, Int. Ser. of Mon. no Phys., CLAREDON PRESS, Oxford (1971)

[6] Oliver Zerbe, Simon Jurt, Applied NMR Spectroscopy for Chemists and Life Scientists, Wiley-VCH Verlag (2013)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (14.06.2019)

Ústní zkouška. Otázky jsou kladeny podle syllabu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (29.01.2007)

1. Jaderná magnetická a kvadrupólová rezonance (NMR, NQR), klasický a kvantový popis. Spinový Hamiltonián, typy interakcí, energetické hladiny.

2. Pulsní technika NMR experimentů.

3. Spin-mřížkové, spin-spinové relaxační rychlosti. Experimentální určení. Korelační čas, korelační funkce, spektrální hustota. Nukleární Overhauserův jev.

4. Spektroskopie vysokého rozlišení NMR v kapalinách. Jednoduché i složitější 1D pulsní serie. Dekapling. Metody využívající transfer polarizace. Využití pulsních gradientů magnetického pole. Základní koncepce 2D spektroskopie. Projevy interakcí zprostředkovaných vazbami a interakcí daných prostorovou blízkostí. Interpretace spekter a relaxací spinového systému, využití pro studium struktury a dynamiky molekul.

5. Aplikace NMR, NQR v PL pro studium struktury a defektů. Dipól-dipólové rozšíření. Metody vysokého rozlišení v PL - středování v souřadnicovém a spinovém prostoru. Relaxace a Knightův posun v kovech. Hyperjemné interakce, jejich projevy ve spektrech magnetických látek.