PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Radiofrekvenční spektroskopie pevných látek - NFPL092
Anglický název: Radiofrequency Spectroscopy of Solids
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (14.05.2019)
Úvodní kurs spektroskopie pevných látek v radiofrekvenčním pásmu, metody NMR, NQR, EPR, ESR, vhodné pro 3. - 5. roč.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KFNTJE/MFF.CUNI.CZ (14.04.2008)

Kurs radifrekvenční spoktroskopie pevné fáze, metody NMR, NQR, EPR, ESR, možnosti využití pro studium krystalové a elaktronové struktury.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (13.06.2019)

Zkouška probíhá ústní formou. Požadavky ke zkoušce odpovídejí sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Literatura
Poslední úprava: T_KFNT (23.05.2003)

1. Sedlák B.,Kuzmin N.: Jaderné rezonanční metody ve fyzice pevných látek, skriptum MFF UK, Praha 1978

2. Slichter C.P.: Principles of Magnetic Resonance, rev. vyd. Springer Verlag, Berlin 1990

3. Pake G.E.: Paramagnetic Resonance, W.A.Benjam., New York 1962

4. Kittel Ch.: Solid State Physics, J. Wiley Inc., New York 1973

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (23.05.2003)
1.Základní principy
Fenomenologický popis chování látek v elektromagnetickém poli, teorie lineární odezvy, kvantový a klasický popis, kontinuální a pulzní excitace.

2.Jaderná magnetická rezonance (JMR)
Jaderná dipól-dipólová interakce, metody vysokého rozlišení v pevných látkách, magnetická interakce jader a elektronů, elektrická kvadrupólová interakce ve spektrech NMR, charakteristiky spekter NMR v základních typech látek.

3.Jaderná kvadrupólová rezonance (NQR)
Osově symetrický gradient elektrického pole, vliv externího magnetického pole, charakteristiky spekter NQR v různých typech látek.

4.Elektronová paramagnetická rezonance (EPR)
Stav tranzitivního iontu v krystalovém poli, parametry spekter EPR (tranzitivní ionty, vodivostní elektrony).

4.Elektronová rezonance v magnetikách
Základy teorie feromagnetická a ferimagnetické rezonance, metody měření g-faktoru a magnetické krystalové anizotropie, spinvlnová rezonance a měření konstanty výměnné interakce.

5.Cyklotronová rezonance
Měření tenzoru efektivní hmotnosti elektronů v polovodičích, cyklotronová rezonance v kovech.

6.Dvojná rezonance
Dynamická polarizace, Overhauserův jev, ENDOR, využití v polovodičích a kovech, paramagnetické příměsi, solid efekt.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK