Magnetismus a elektronová struktura kovových systémů - NFPL082
Anglický název: Magnetism and Electronic Structure of Metallic Systems
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.
RNDr. Silvie Černá, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (14.05.2019)
Elektronové korelace v kovech s různou elektronovou strukturou. Formování magnetických momentů v 3d kovech, lantanoidech, aktinoidech. Typy magnetického uspořádání. Zředěné slitiny. Experimentální studium elektronových vlastností. Pro 2.roč. PGDS, příp. pro zájemce z nmgr se zaměřením na magnetismus.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc. (10.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. (06.05.2005)

1. S. Foner - Magnetism - Selected Topics, Gordon and Breach 1976.

2. K. Yosida, Theory of Magnetism, Springer, 1991.

3. D.C. Mattis, The Theory of Magnetism I, Springer, 1981.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc. (10.06.2019)

Ústní zkouška, požadována znalost zásadních představ a modelů podle sylabu přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (23.05.2003)
FPL082
  1. Úvod - základní pojmy, Pauliho paramagnetismus, Curie-Weissův zákon, Isingův, Heisenbergův model.
  2. Electronová struktura 3d, 4d, 5d, 4f, 5f systémů. Localizovaný magnetismus 4f, Hundova pravidla, Itinerantní magnetismus, štěpení pásů, Stonerův model. Vlastnosti. Výměnné interakce.
  3. Zředěné slitiny Andersonův model, teorie středního pole. Kondův model, Schrieffer-Wolffova transformace, makroskopické vlastnosti.
  4. Koncentrované systémy - Kondova mříž, smíšená valence
  5. Příklady reálných systémů, Fe, Co, Ni, vzácné zeminy, RCo2 , výměnné interakce, magnetické struktury, magnetické excitace (magnony)
  6. Intermetalika aktinoidů, orbitální magnetismus v itinerantních systémech, mechanismy magnetické anisotropie
  7. Těžké fermiony
  8. Co můžeme změřit a co se můžeme dozvědět. Přístup charakteristického času experimentu. Makroskopické metody - magnetická susceptibilita, electrická resistivita, specifické teplo. Mikroskopické metody - neutronový rozptyl, fotoelektronová spektroskopie, Moessbauerova spectroskopie, m+-SR.