PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody studia interakcí v magnetických systémech - NFPL076
Anglický název: Methods of Studying Interactions in Magnetic Systems
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.
RNDr. Silvie Černá, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Metodika studia vzniku a charakteru magnetických uspořádání v PL. Makroskopické a mikroskopické experimentální metody pro 1. nmgr.
Poslední úprava: Mikšová Kateřina, Mgr. (13.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Havela Ladislav, doc. RNDr., CSc. (13.06.2019)
Literatura

[1] B. Barbara, D. Gignoux, C. Vettier, Lectures on Modern Magnetism, Science Press, Springer-Verlag 1988

[2] Vybrané partie ze svazků: Methods of experimental physics, Academic press

Poslední úprava: Sechovský Vladimír, prof. RNDr., DrSc. (06.05.2005)
Požadavky ke zkoušce -

Obecný přehled o problematice podle sylabu přednášky.

Poslední úprava: Havela Ladislav, doc. RNDr., CSc. (13.06.2019)
Sylabus -

Základní pojmy magnetismu. Curie-Weissuv zákon, ferro- a antiferromagnetika.

Rozdělení magnetik na lokalizovaná a itinerantní. Hundova pravidla, RKKY interakce, Stonerův model.

Formování magnetických momentů ve zředěných slitinách, Andersonův model. Metodika magnetických měření.

Specifická tepla magnetických látek, magnetická entropie.

Transportni metody - elektrický odpor, Hallův jev, termoelektrický jev.

Mikroskopické metody - difrakční, spektroskopické, jaderné, co se z nich můžeme dozvědět.

Poslední úprava: Sechovský Vladimír, prof. RNDr., DrSc. (06.05.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK