PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Nové materiály a technologie - NFPL053
Anglický název: New Materials and Technologies
Zajišťuje: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (14.05.2019)
Mechanické a fyzikální vlastnosti mikrokrystalických a nanokrystalických materiálů. Keramické metariály. Intermetalické sloučeniny. Superplastické tváření. Kompozity. Pro 1., 2..roč. nmgr a PGDS.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc. (11.10.2017)

podmínkou zakončení předmětu je složení ústní zkoušky

Literatura
Poslední úprava: T_KFK (17.03.2004)

1. P. Lukáč: Superplasticita a její praktické užití. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (PMFA) 36, 1991, 91.

2. P. Lukáč: Nanokrystaly. PMFA 38, 1993, 14.

3. T.R. Anantharaman, C. Suryanarayana: Rapidly Solidified Metals. Trans.Tech. Publications, Aedermannsdorf, 1987.

4. New Materials by Mechanical Alloying Techniques. (Eds. E. Arzt, L. Schultz) Oberursel, DGM Informationsgesellschaft.

5. High-tech Ceramics. (Ed. G. Kostorz). Academic Press. London, 1989.

6. L. Táborský, P.Šebo: Konštrukčné materiály spevnené vláknami. Alfa Bratislava / SNTL Praha, 1982.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFK (23.05.2003)

1. Plastická deformace iontových krystalů. Struktura dislokací. Barevná centra a pohyb dislokací. Peierlsovo napětí. Interakce dislokací a příměsových atomů. Vysokoteplotní deformace a creep. Příčný skluz a jeho zvláštnosti. 2. Plastická deformace polovodiču. Jádra dislokací. Pohyb dislokací a tvorba stupňů na dislokacích. Vliv dopování na mechanické vlastnosti. Vysokoteplotní deformace a creep. Elektrická vodivost a deformace. 3. Plastická deformace keramik. Krystalografie dislokačního skluzu. Dislokační skluz a šplhání dislokací. Creep keramik. Superplastická deformace keramik. 4. Deformační chování kompositních materiálů. Mez kluzu. Tažnost. Vliv vláken na mechanické vlastnosti. Charakteristiky deformačního chování materiálů s kovovou, keramickou a polymerovou matricí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK