PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do krystalografie a strukturní analýzy - NFPL035
Anglický název: Introduction to Crystallography and Structure Analysis
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.xray.cz/FPL035
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (23.05.2006)
Základy krystalografie a strukturní analýzy. Bodové a prostorové grupy symetrie. Struktura a vlastnosti látek. Difrakce rtg záření. Určování struktur. Aplikace strukturní analýzy v materiálovém výzkumu. Studium struktury a poruch krystalu metodami difrakce a transmise elektronů. Ve cvičeních základní praktické úkoly experimentu, hledání ve strukturních databázích, programy na zobrazování struktur. Vhodné pro bakaláře a jako úvod do problematiky pro studenty nespecializující se v oboru krystalografie a strukturní analýzy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (06.10.2017)

Účast na výuce, zpracování zadaných úloh během semestru.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (10.05.2019)

Václav Valvoda, Milena Polcarová, Pavel Lukáč: Základy strukturní analýzy. Univerzita Karlova. Praha 1992.

I. Kraus: Úvod do strukturní rentgenografie. Academia. Praha 1985.

Další

Maureen M. Julian: Foundations of Crystallography with Computer Applications. CRC Press. Taylor and Francis Group. 2015

Boris K. Vainshtein: Modern crystallography. Vol. 1. Fundamentals of crystals. Symmetry, and methods of structural crystallography. (Second enlarged edition.) Berlin: Springer-Verlag, 1994

Robert E. Newnham: Properties of Materials. Anisotropy. Symmetry. Structure. Oxford University Press. 2005

Marc de Graaf and Michael McHenry: Structure of Materials. An Introduction to Crystallograhy, Diffraction and Symmetry. Cambridge University Press. 2007

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (06.10.2017)

Zkouška je převážně ústní z probírané látky + příklady zaměřené na symetrii krystalů, rovinné a prostorové grupy.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (23.05.2005)

Základy krystalografie a strukturní analýzy. Bodové a prostorové grupy symetrie. Struktura a vlastnosti látek. Difrakce rtg záření - základy kinematické teorie, efekty dynamické teorie. Určování struktur. Aplikace strukturní analýzy v materiálovém výzkumu. Ve cvičeních základní praktické úkoly experimentu, hledání ve strukturních databázích, programy na zobrazování struktur. Vhodné pro bakaláře a jako úvod do problematiky pro studenty nespecializující se v oboru krystalografie a strukturní analýzy. Kratší alternativa přednášky FPL144.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK