Speciální spektrometrické metody - NFOE020
Anglický název: Special Spectrometric Methods
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KCHFO (28.03.2006)
Prednáška navazuje na základní prednášku "Spektrometrické metody" (C230P04) a je venována dalším, méne bežným spektrometrickým metodám. U všech vybraných metod jsou vysvetleny teoretické principy, uvedeno experimentální usporádání a príklady analytických aplikací. Určeno prostudenty PříFUK.