PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální praktikum pro chemiky - NFOE005
Anglický název: Practical Course in Physics for Chemists
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.mff.cuni.cz/studium/zfp/
Garant: Mgr. Hana Kudrnová
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty širšího základu
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (21.05.2003)
Vybrané fyzikální úlohy z mechaniky, elektřiny, optiky a atomové fyziky.
Literatura
Poslední úprava: T_KVOF (29.01.2003)
  • Fyzikální praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika, D.Slavínská a kol., SPN, Praha, 1989
  • Fyzikální praktikum II - Elektřina a magnetismus, R.Bakule a kol., UK Praha, 1989 (1984)
  • Fyzikální praktikum III - Optika, I.Pelant a kol., Matfyzpress, 2001
  • Základy fyzikálních měření, J.Brož a kol., SPN, Praha, 1967

Sylabus -
Poslední úprava: T_KVOF (22.05.2003)
MECHANIKA

Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru.

Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky.

Studium Brownova pohybu.

Studium otáčení tuhého tělesa.

Volný pád koule ve viskozní kapalině.

ELEKTŘINA

Kalibrace termočlánku, odporového teploměru.

Měření osciloskopem.

Hallův jev.

Relaxační kmity.

Měření s torzním magnetometrem.

OPTIKA

Měření parametrů zobrazovacích soustav.

Měření vlnových délek interferometrem.

Studium ohybových jevů v laserovém svazku.

Studium mřížkového spektrometru.

Studium polarizace světla.

ATOMOVÁ FYZIKA

Studium atomových emisních spekter.

Studium rentgenového záření.

tudium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK