PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pojišťovací právo - NFAP019
Anglický název: Insurance Law
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: JUDr. Ludvík Bohman
Kategorizace předmětu: Právo > Finanční právo
Matematika > Finanční a pojistná matematika
Záměnnost : NMFM305
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Pojištění z právního hlediska, nové zákony o pojištovnictví.
Poslední úprava: ()
Cíl předmětu -

Poskytnout základní znalosti právních předpisů upravujících pojišťovací činnost a dohled nad pojišťovnictvím.

Poslední úprava: G_M (06.06.2008)
Literatura

Škopová, V.: Pojistné právo. Skripta VŠE, Praha, 1995

Škopová, Klapal: Pojištění a pojišťovnictví 1.-3., Mirage, 1991

Poslední úprava: Zakouřil Pavel, RNDr., Ph.D. (05.08.2002)
Metody výuky -

Přednáška.

Poslední úprava: G_M (28.05.2008)
Sylabus -

Základy práva a důležité právní pojmy se zaměřením na obsah výuky.

Pojištění z právního hlediska: účastníci pojištění, předmět a obsah pojištění, pojistné podmínky a smluvní ujednání, pojistná odvětví, právní úprava pojištění.

Nové zákony o pojišťovnictví.

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2003)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK