Matematika ve financích a pojišťovnictví - NFAP004
Anglický název: Mathematics in Finance and Insurance
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Záměnnost : NMFM205, NMFM437
Je neslučitelnost pro: NFAP031, NFAP002
Je záměnnost pro: NFAP031
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Průřez moderními metodami finančních a pojistných výpočtů tak, jak se aplikují ve finanční a pojistné praxi praxi: typy úročení, důchody, systémy finančních toků, investiční pravidla, krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry, dluhopisy,analýza akciových kursů a burzovních indexů, termínové obchody, finanční deriváty, finanční riziko, spekulace na burze, finanční portfolia, model oceňování kapitálových aktiv, základní pojistné principy, úmrtnostní tabulky, výpočty v pojištění osob, penzijní pojištění. V letním semestru je vyučováno v angličtině
Poslední úprava: G_M (02.06.2010)
Cíl předmětu -

Posluchači by měli zvládnout základní postupy současné finanční a pojistné matematiky včetně řešení jednoduchých úloh z finanční a pojistné praxe.

Poslední úprava: T_KPMS (09.05.2008)
Literatura

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha 2013.

Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Ekopress, Praha 2005.

Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Springer, Heidelberg 2010.

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008.

Cipra, T.: Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Ekopress, Praha 2002.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha 2006.

Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006.

Cipra, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Grada, Praha 2004.

Cipra, T.: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012.

Cipra, T.: Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha 1996.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (09.09.2013)
Metody výuky -

Přednáška.

Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
Sylabus -

1. Jednoduché úročení a diskontování, standardy úročení.

2. Krátkodobé cenné papíry (směnky, pokladniční poukázky, kontokorent).

3. Složené úročení a diskontování, spojité a náhodné úročení. Inflace, reálná úroková míra.

4. Časová hodnota peněz, systémy finančních toků, investiční pravidla.

5. Důchody (věčné, odložené).

6. Umořování dluhu.

7. Dluhopisy (typy, cena, výnosová křivka, durace).

8. Akcie (cena, analýza akciových kursů, akciové indikátory, práva)

9. Termínové obchody, finanční deriváty (forvardy, futurem, slapy, opce).

10. Spekulace s cennými papíry, burzy, burzovní indexy.

11. Finanční riziko, analýza portfolia, diverzifikace, model CAPM.

12. Klasifikace pojištění.

13. Úmrtnostní tabulky, komutační čísla.

14. Základní výpočty v pojištění osob.

15. Penzijní pojištění.

Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2010)