PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Elementární procesy v plazmatu - NEVF502
Anglický název: Elementary Processes in Plasma
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Třída: DS, fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika povrchů a ionisovaných prostředí
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)
Úvod do fyzikální chemie (struktura molekul, kvantové stavy, apod.), srážkové procesy (ionizace, excitace, deexcitace, chem. reakce, rekombinace, apod.). Termodynamika a statistická termodynamika z hlediska fyzikální chemie. Reakční kinetika a dynamika. Reakce iontů s molekulami. Úvod do plazmochemie. Určeno výhradně pro doktorské studium. Přednáška se koná pouze v lichých kalendářních rocích.
Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)

P.W. Atkins, Physical Chemistry, Oxford University press, 1988.

Yiu Ng, Baer T., Powis I.: Unimolecular and bimolecular ion-molecule reactions, Wiley-Interscience, New York, 1994.

McDaniel E. W., Mitchell J.B. A., Rudd M.E.: Atomic collisions. Heavy Particle Projectiles, Wiley-Interscience, New York 1993.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. (10.10.2017)

Zkouška je ústní a požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)
1. Úvod do fyzikální chemie
Struktura molekul, rotační, vibrační a elektronické stavy. Kladné a záporné ionty. Molekulární ionty, klastry. Hyperplochy potenciální energie. Základy spektroskopie. Úvod do kvantově-mechanického pojetí srážkových procesů. Franck-Condonův princip.

2. Srážkové procesy
Ionizace, Peningova ionizace, excitace, deexcitace, chemická reakce, ion-molekulová reakce, rekombinace, tvoření záporných iontů, tvoření klastrů.

3. Termodynamika a statistická termodynamika z hlediska fyzikální chemie
Rovnovážný a nerovnovážný stav, termodynamická rovnováha. Změna entropie a entalpie při chemické reakci. Rovnovážná konstanta.

4. Reakční kinetika
Stupeň reakce a reakční rychlost. Kinetika komplexních reakcí. Reakční dynamika. Kinetika reakcí iontů s molekulami. Elektron-iontová a ion-iontová rekombinace.

5. Reakce iontů s molekulami v plazmochemickém prostředí
Úvod do plazmochemie a laserové chemie. Relaxační procesy v dohasínajícím plazmatu. Reakce v ionosféře a v mezihvězdném prostoru.

6. Experimentální techniky
Experimentální techniky používané při studiu elementárních procesů v plazmatu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK