PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborné soustředění II - NEVF192
Anglický název: Workshop II
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Anotace -
Odborné čtyřdenní soustředění na závěr zimního semestru určené pro studenty vyššího ročníku NMgr studia. Referování o aktuálních výsledcích diplomové práce před širokým odborným fórem, alternativně i v cizím jazyce.
Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (13.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Přednesení referátu o aktuálních výsledcích řešení diplomové práce, jejich diskuze s jinými studenty a pracovníky katedry i v cizím jazyce.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (13.05.2019)
Literatura -

Dle pokynů vedoucího práce a vyučujících semináře

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (13.05.2019)
Sylabus -

1. Příprava prezentace svých výsledků a jejich obhájení před širokým odborným fórem.

2. Účast na odborně zaměřených panelových diskuzích podle konkrétních témat diplomových prací.

3. Vzhledem k účasti zahraničních studentů PGS požadována komunikace v cizím jazyce.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (13.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK