PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Materiály pro vodíkové technologie - NEVF174
Anglický název: Materials for hydrogen technology
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (13.05.2022)
Cílem této přednášky je poskytnout úvod do vodíkových technologií - získávání vodíku a využití jeho chemické energie na výrobu elektřiny. Budou představeny pokročilé materiály, které se v těchto technologiích využívají. Budou představeny koncepty přípravy materiálů se zaměřením na jejich specifické vlastnosti a roli při získávání, přeměně a skladování energie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (13.05.2022)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (13.05.2022)

1. D. Bessarabov, H. Wang, H. Li, N. Zhao: PEM Electrolysis for Hydrogen Production Principles and Applications, CRC Press, 2016, ISBN 9780429183607.

2. R. O’Hayre, S.-W. Cha, W. G. Colella, F.B. Prinz: Fuel Cell Fundamentals, John Wiley & Sons, 2016, 9781119191766.

3. Z. Qi: Proton Exchange Membrane Fuel Cells, CRC Press, Boca Ralton, 2014, ISBN13: 978-1-4665-1370-9.

4. A. A. Franco: Polymer Electrolyte Fuel Cells, Pan Standforrd Publishng Pte. Ltd., Singapore, 2013, ISBN13: 978-981-4310-82-6.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (13.05.2022)

Zkouška je ústní se zadáním dvou otázek z probírané tématiky a možností přípravy na místě. Dále pak jsou možné doplňující krátké otázky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (13.05.2022)

1. Palivové články, přehled hlavních typů (PEMFC, AEMFC, SOFC, MCFC, mikrobiální palivové články), základní výhody a nevýhody technologie, diskuze o rozdílech a perspektivách jednotlivých technologií.

2. Materiály pro PEMFC, podmínky a materiálové požadavky, role materiálů s různou velikostí (rozsah nano-, mikro- a milimetrů), výzvy a další perspektivy.

3. Výzkum materiálů pro PEMFC, charakterizace výkonu PEMFC, aktivních míst katalyzátoru, transportních vlastností a vodního hospodářství, techniky ex-situ a in-operando - PEIS, CV, IV, NAP-XPS.

4. Rozdíl mezi aniontovou výměnou a katexovými palivovými články, klady a zápory AEMFC a PEMFC, materiálové požadavky, materiálové výzvy AEMFC a další výzkum.

5. Vysokoteplotní palivové články, přehled různých typů vysokoteplotních palivových článků a používaných materiálů, pokročilé materiály a další výzkum.

6. Mikrobiální palivové články, principy technologie, hlavní používané materiály, charakteristika a perspektivy..

7. Elektrolýza vody, PEM vodní elektrolyzér jako hlavní zdroj zeleného vodíku, princip fungování a teoretické pozadí, výhody a výzvy, další výzkum.

8. Výzkum pro zlepšení vlastností PEM elektrolyzérů, materiálové požadavky, vývoj pokročilých materiálů, studium vlivu materiálů na výkon.

9. Alkalické elektrolyzéry, výhody a nevýhody alkalického média pro elektrolýzu vody, pokročilé materiály pro AEMWE.

10. Reverzibilní systémy PEM a AEM, pracovní cyklus reverzibilních systémů vodíkového palivového článku / vodního elektrolyzéru, hledání a studium pokročilých materiálů, výzvy.

11. Skladování vodíku, materiály s vysokými mechanickými vlastnostmi pro vysokotlaké skladování vodíku, materiály s vysokou absorpční kapacitou vodíku, jiné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK