PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Moderní přístroje ve fyzikálních experimentech - NEVF165
Anglický název: Modern instruments in physical experiments
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. (24.01.2018)
Základy principů měření elektrických a neelektrických veličin, přehled typů elektronických měřicích přístrojů - osciloskopy, logické analyzátory, spektrální a pulzní amplitudové analyzátory. Zařazení měřicích přístrojů do experimentů - počítačem řízené experimenty (rozhraní pro sběr a přenos experimentálních dat, programovatelná logika a mikropočítače a jejich architektura). Praktické ukázky využití moderních měřících přístrojů v pokročilých experimentech. Vytváření složitějších adaptivních měřicích systémů a jejich řízení.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. (24.01.2018)

V. Farský, V. Prokeš: Elektronické obvody I, II, UJEP Brno 1979.

M. Tichý: Elektronika, www skripta, http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta/elektronika/

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_test_equipment

https://cs.wikipedia.org/wiki/Osciloskop a další dle doporucení prednášejícího.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. (24.01.2018)
1. Měření elektrických a neelektrických veličin
Principy měření elektrických a neelektrických veličin. Převod neelektrických veličin na elektrický signál a zpět (čidla a akční členy -- příklady základních typů). Měření malých signálů. Převod analogového signálu na číslicový, vzorkování a kvantování, spektrum signálu, Nyquistovo kritérium.

2. Přehled typů elektronických měřicích přístrojů
Měřicí přístroje: osciloskopy -- analogové, digitální, paměťové a vzorkovací, logické analyzátory, spektrální a pulzní amplitudové analyzátory. Generátory signálů. Lock-in zesilovače a synchronní detekce.

3. Základy regulační techniky
Základní pojmy z regulační techniky, typy regulace. Dynamické vlastnosti regulačního obvodu, odezva na jednotkový skok vstupní veličiny, dopravní zpoždění. PID regulátor.

4. Zařazení měřicích přístrojů do experimentálních systémů
Základní schéma počítačem řízeného experimentu. Rozhraní pro sběr a přenos dat (analogová a digitální proudová smyčka, sériové/paralelní sběrnice, USB a síťové rozhraní, přístrojové sběrnice). Galvanické oddělení elektronických bloků. Připojení zdroje signálu a zátěže, odrazy a přeslechy. Chytrá čidla.

5. Architektura řízení
Základy logických obvodů, stavové automaty. Programovatelné logické obvody -- principy a užití. Programovatelná logika FPGA. Jednočipové mikropočítače a číslicové signální procesory (bloková architektura a programování).

6. Použití moderních měřících přístrojů
Ukázka práce digitálního osciloskopu a jeho funkce (i) jako logického a integrovaného spektrálního analyzátoru a generátoru vlnových forem, využití aplikačních a softwarových modulů a dalšího příslušenství. (ii) Použití osciloskopu při měření vlastností spínaného zdroje napětí (kontrola funkce, kvalita regulace, vedená a elektromagnetická emise). (iii) Využití osciloskopu pro studium rychlého číslicového řídícího obvodu se sériovými sběrnicemi, (iv) případně pro studium charakteristik nízko-šumového zesilovače.

7. Ukázka řízení složitých experimentálních aparatur
(v) Řídicí systém k aparatuře pro studium nabíjení prachových částic. (vi) Příklad komplexního řízení dílčích experimentů v laboratoři pro studium elementárních procesů v plazmatu. (vii) Řízení řádkového tunelovacího mikroskopu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK