PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Počítačové modelování ve fyzice plazmatu II - NEVF157
Anglický název: Computer modelling in plasma physics II
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.
doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
Elementární procesy v plazmatu. Transportní jevy v plazmatu. Pokročilé techniky částicového modelování. Částicové a spojité modelování ve fyzice plazmatu a plazmochemii.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc. (02.03.2018)

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. K jeho získání student vytvoří jednoduchý model z oblasti nízkoteplotního plazmatu v souladu se sylabem předmětu.

Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)

Galeev A. A., Sudan R. N.: Basic Plasma Physics, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1983.

Birdsall L. K., Langdon A. B.: Plasma Physics via Computer Simulation, A. Hilger, Bristol 1991.

Hockney R.W., Eastwood J.W.: Computer Simulation Using Particles, IOP Publishing, Bristol 1999.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
1. Fyzika plazmatu
Elementární procesy v plazmatu, vznik a zánik nabitých částic, vybuzené stavy, chemické reakce v plazmatu. Transportní jevy v plazmatu, plazma ve vnějších polích, unášivá rychlost a pohyblivost iontů a elektronů, stejnosměrná a vysokofrekvenční vodivost plazmatu, difúze a ambipolární difúze.

2. Počítačové modelování ve fyzice plazmatu
Problém n těles a jeho přibližné řešení. Studium fyzikálních procesů v objemu plazmatu. Studium interakce plazmatu s povrchy pevných látek. Modelování chemické kinetiky v plazmochemii, bilanční rovnice, stiff soustavy a jejich řešení. Algoritmy řešení konkrétních problémů z fyziky plazmatu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK