PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody FPP I - NEVF131
Anglický název: Experimental Methods in Surface and Plasma Physics I
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/ruzne/EVF131.html
Garant: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)
Řešení experimentálních problémů zaměření FPIP z oblasti vakuové techniky, elektroniky, elektronové mikroskopie, metod povrchové analýzy, fyziky plazmatu a přípravy tenkých vrstev.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (11.10.2017)

Ze všech úloh se vypracovávají protokoly. Referáty je třeba odevzdat nejpozději do dvou týdnů po naměření úlohy – pozdější dodání se projeví v klasifikaci! Za absolvování se uděluje klasifikovaný zápočet. Podmínkou pro jeho získání je absolvování všech úloh s hodnocením protokolu alespoň dobře.

Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (28.04.2004)

Podle zadaných úloh.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)

Řešení experimentálních problémů zaměření FPIP z oblasti vakuové techniky, elektroniky, elektronové mikroskopie, metod povrchové analýzy, fyziky plazmatu a přípravy tenkých vrstev.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK