PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyzika plazmatu - NEVF122
Anglický název: Plasma Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.01.2019)
Přednáška představuje základní seznámení s fyzikou plazmatu a zahrnuje témata: druhy plazmatu, Debyovo stínění, typy srážek a jejich popis, elementární procesy v plazmatu a jejich aplikace, popis výboje, druhy výbojů, základní diagnostické techniky fyziky plazmatu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (03.06.2020)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, získání zápočtu je podmínkou pro konání

zkoušky.

Udělení zápočtu je podmíněno absolvováním dvou praktických úloh a vypracování protokolů k nim.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly, zápočet se tedy opakovat

nedá.

Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (07.05.2004)

Kracík J., Tobiáš J.: Fyzika plazmatu, Academia Praha 1966.

Galeev A. A., Sudan R. N.: Basic Plasma Physics, North-Holland Publishing Company, Amsterdam-New York-Oxford, 1983.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. (06.10.2020)

Výuka v ZS 2020 probíhá formou on-line přednášek. Více informací viz https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. (10.10.2017)

Zkouška je ústní a požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. (28.01.2019)
1. Základní pojmy a druhy plazmatu
Popis plazmatu, kolektivní chování, Debyeova stínící vzdálenost, stenové vrstvy. Základní druhy plazmatu, izotermické a neizotermické plazma, výskyt plazmatu v prírode, Sahova rovnice.

2. Srážkové procesy v plazmatu
Typy srážek - pružné, nepružné a jejich popis. Srážkové prurezy, rychlostní koeficienty, srážkové frekvence a jejich experimentální urcování. Langevinuv popis srážek iontu a molekul.

3. Elementární procesy
Ionizace, excitace, zárení plazmatu. Záporné ionty. Rekombinace. Interakce ruzných typu iontu. Chemické reakce v plazmatu. Technologické aplikace elementárních procesu v plazmatu.

4. Základní výboje v plynech
Vznik výboju. Paschenova krivka, lavinová teorie, streamery. Towsenduv výboj, koróna, doutnavý výboj, oblouk, vysokofrekvencní výboje. Užití výboju v plynech.

5. Diagnostika plazmatu
Sondové metody, vysokofrekvencní diagnostika, základy optické spektroskopie, korpuskulární diagnostika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK