PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika plazmatu - NEVF122
Anglický název: Plasma Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Anotace -
Přednáška představuje základní seznámení s fyzikou plazmatu a zahrnuje témata: druhy plazmatu, Debyovo stínění, typy srážek a jejich popis, elementární procesy v plazmatu a jejich aplikace, popis výboje, druhy výbojů, základní diagnostické techniky fyziky plazmatu.
Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (14.01.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, získání zápočtu je podmínkou pro konání

zkoušky.

Udělení zápočtu je podmíněno absolvováním dvou praktických úloh a vypracování protokolů k nim.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly, zápočet se tedy opakovat

nedá.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (03.06.2020)
Literatura

Kracík J., Tobiáš J.: Fyzika plazmatu, Academia Praha 1966.

Galeev A. A., Sudan R. N.: Basic Plasma Physics, North-Holland Publishing Company, Amsterdam-New York-Oxford, 1983.

Poslední úprava: T_KEVF (07.05.2004)
Metody výuky -

Výuka v ZS 2020 probíhá formou on-line přednášek. Více informací viz https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html

Poslední úprava: Roučka Štěpán, doc. RNDr., Ph.D. (06.10.2020)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní a požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Poslední úprava: Glosík Juraj, prof. RNDr., DrSc. (10.10.2017)
Sylabus -
1. Základní pojmy a druhy plazmatu
Popis plazmatu, kolektivní chování, Debyeova stínící vzdálenost, stenové vrstvy. Základní druhy plazmatu, izotermické a neizotermické plazma, výskyt plazmatu v prírode, Sahova rovnice.

2. Srážkové procesy v plazmatu
Typy srážek - pružné, nepružné a jejich popis. Srážkové prurezy, rychlostní koeficienty, srážkové frekvence a jejich experimentální urcování. Langevinuv popis srážek iontu a molekul.

3. Elementární procesy
Ionizace, excitace, zárení plazmatu. Záporné ionty. Rekombinace. Interakce ruzných typu iontu. Chemické reakce v plazmatu. Technologické aplikace elementárních procesu v plazmatu.

4. Základní výboje v plynech
Vznik výboju. Paschenova krivka, lavinová teorie, streamery. Towsenduv výboj, koróna, doutnavý výboj, oblouk, vysokofrekvencní výboje. Užití výboju v plynech.

5. Diagnostika plazmatu
Sondové metody, vysokofrekvencní diagnostika, základy optické spektroskopie, korpuskulární diagnostika.

Poslední úprava: Roučka Štěpán, doc. RNDr., Ph.D. (28.01.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK