PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
C++ pro fyziky - NEVF107
Anglický název: C++ for Physicists
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2005
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (07.05.2005)
Programovací jazyk C/C++ pro fyziky. Pokročilé metody programování: objekty v C++, algoritmy řízené událostmi, víceúlohové programování, základy architektury a vývoj aplikací pro Windows. Vhodné i pro PGS.
Literatura -
Poslední úprava: T_KEVF (05.05.2010)

Pavel Herout: Učebnice jazyka C - 1. díl, C++, KOOP, České Budějovice.

Pavel Herout: Učebnice jazyka C - 2. díl, KOOP, České Budějovice.

Miroslav Virius: Od C k C++, KOPP, České Budějovice, 2002.

Miroslav Virius: Jazyky C a C++ podle normy ANSI/ISO Grada Publishing, Praha 2005.

http://kmdec.fjfi.cvut.cz/~virius/liter/litCpp.htm

Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: The C Programming Language, Prentice-Hall: Englewood Cliffs, NJ, 1978, 2nd edition, 1988, slovenský překlad SNTL Alfa, Bratislava 1988.

Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language, Addison-Wesley: Reading, Mass., 1986. Second edition, 1991.

The C++ standard, ISO/IEC 14882:1998, Programming Language C++.

Stanislav Racek: Objektově orientované programování v C++, KOOP, České Budějovice, 1994.

Jan Brodský, Luděk Skočovský: Operační systém Unix a jazyk C, SNTL, Praha, 1989.

Pavel Herout, Vladimír Rudolf, Pavel Šmrha: ABC programátora v jazyce C aneb ANSI C, Borland C a C++, KOOP, České Budějovice, 1992.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (07.05.2005)
1. Jazyk C
Struktura programu, jednoduché/složené typy, funkce, ukazatele, výrazy, operátory, priorita, řídící příkazy (blok, podmínky, cykly...), přetypování, vstup/výstup, preprocesor, makra, hlavičkové soubory, projekt/makefile, rozsah platnosti, inicializace dat.

2. Neobjektové vlastnosti C++
Deklarace/definice, inline funkce, implicitní parametry, odkazy, přetížení funkcí, konstanty, typová kontrola, šablony, výjimky.

3. Objektové vlastnosti C++
OOP, zapouzdření dat, dědičnost, polymorfismus, třídy, metody, konstruktor/destruktor, virtuální metody, operátorové funkce, přátelské funkce.

4. Programování v grafických prostředích
Programování řízené událostmi, WinAPI, Win32, objektové knihovny, X window, window manager, nejjednodušší aplikace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK