PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie I - NEKN033
Anglický název: Economics I
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~jihlava/
Garant: prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Třída: Ekonometrie
Kategorizace předmětu: Ekonomie > Předměty obecného základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HLAVACEK (12.02.2007)
Úvodní přednáška bakalářského studia ekonomie. První čtyři přednášky popisují základní principy ekonomie, ostatní jsou úvodem do mikroekonomie. Podrobný obsah jednotlivých přednášek lze nalézt na osobní webové stránce prof. Hlaváčka http://samba.fsv.cuni.cz/~jihlava v souboru: hlavacek MFF zimni semestr.zip
Metody výuky
Poslední úprava: HLAVACEK (12.02.2007)

2 hodiny přednáška prof. Hlaváček, následně 2 hodiny seminář Ing. Hollmannová.

Sylabus -
Poslední úprava: HLAVACEK (12.02.2007)

1 Co je ekonomie

2 Organizační uspořádání ekonomiky

3 Tržní uspořádání ekonomiky

4 Teorie nabídky a poptávky, cenová elasticita

5 Důchodová a křížová elasticita, elasticita nabídky, elementární nabídkově - poptávková analýza

6 Teorie chování spotřebitele I

7 Teorie chování spotřebitele II

8 Teorie firmy I

9 Teorie firmy II (mezní produkt)

10 Nákladové funkce

11 Model dokonalé konkurence, monopol

12 Oligopol, monopolistická konkurence, Měření ekonomické nerovnosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK