PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Doktorský seminář z pedagogiky a psychologie I - NDPP001
Anglický název: Doctoral Seminar on Pedagogy and Psychology I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (24.02.2010)
Přednášky, semináře a exkurze reflektující zejména současná témata ve oblasti vzdělávání. Příklady možných témat: Teorie vzdělávání, kognitivní styly a styly učení, metakognice, mentální reprezentace poznatků, nové pohledy na inteligenci. Kritické myšlení, čtenářská gramotnost, genderová problematika, spravedlivost ve vzdělávání, státní maturita, mezinárodní výzkumy ve vzdělávání. Stres a jeho zvládání, videotréning, šikana ve škole, sekty a jejich působení na mládež, asertivita. Zážitková pedagogika, heuristická metoda výuky, péče o nadané děti, sociální dovednosti učitele.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (22.04.2009)

Sternberg R. J.: Kognitivní psychologie, Portál, Praha 2002

Yves Bertrand: Soudobé teorie vzdělávání, Portál, Praha1998.

Havlík, R., Novotná, M., Prokop, J.: Vybrané kapitoly ze sociologie výchovy a vzdělávání. Praha, Univerzita Karlova 1993

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997

Laznibatová J.: Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie, IRIS, Bratislava 2001

Dále a především určí zvaní externí přednášející.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (22.04.2009)

Příklady možných témat:

Teorie vzdělávání, kognitivní styly a styly učení, metakognice, mentální reprezentace poznatků, nové pohledy na inteligenci. Kritické myšlení, čtenářská gramotnost, genderová problematika, spravedlivost ve vzdělávání, státní maturita, mezinárodní výzkumy ve vzdělávání. Stres a jeho zvládání, videotréning, šikana ve škole, sekty a jejich působení na mládež, asertivita. Zážitková pedagogika, heuristická metoda výuky, péče o nadané děti, sociální dovednosti učitele jako součást jeho profesní kompetence, mládež a drogy, konflikty a jejich zvládání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK