PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ramsey Theory - NDMI108
Anglický název: Ramsey Theory
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.
Třída: DS, diskrétní modely a algoritmy
Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Tereza Klimošová, Ph.D. (30.04.2020)
Ramsey theory of graphs, hypergraphs, and on the integers.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Tereza Klimošová, Ph.D. (30.04.2020)

R. L. Graham, B. L. Rothschild and J. H. Spencer: Ramsey Theory.

Wiley-Interscience; 2 edition (1990) 978-0471500469

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Tereza Klimošová, Ph.D. (30.04.2020)

Ramsey's theorem for graphs and hypergraphs, theorems of van der

Waerden and Hales-Jewett. Partition regularity: Rado's theorem.

Connections to topology.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK