PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Geometrický seminář - NDMI106
Anglický název: Geometric seminar
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr.
Mgr. Jan Kynčl, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (07.05.2019)
Referování článků a nových výsledků z diskrétní a výpočetní geometrie, případně řešení problémů z této oblasti.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr. (18.05.2022)

Zápočet se uděluje za aktivní účast na semináři. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (07.05.2019)

Aktuální časopisecká literatura zadávaná vedoucími semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (07.05.2019)

Referování článků a nových výsledků z diskrétní a výpočetní geometrie, případně řešení problémů z této oblasti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK