PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mathematical Theory of DNA Self-Assembly Design Strategies - NDMI102
Anglický název: Mathematical Theory of DNA Self-Assembly Design Strategies
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.
Třída: DS, diskrétní modely a algoritmy
Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (07.05.2019)
This course in a new area of applied combinatorics given by Fulbright-Charles University Distinguished Chair Prof. Ellis-Monaghan - offered not only to graduates but to post-docs and faculty - follows the curriculum of a research group, with a ramp up period to learn the background, followed by investigation into open problems, culminating in an oral presentation/paper.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (04.05.2019)

J. Pelesko. Self Assembly: The Science of Things That Put Themselves Together. Taylor Francis Group, LLC, 2007.

N. C. Seeman. Structural DNA Nanotechnology. Cambridge University Press, 2016.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (04.05.2019)

Overview of DNA self-assembly mechanics.

Modular Assembly-heuristics, closed solutions, algorithms, and complexity.

DNA Origami-- heuristics, closed solutions, algorithms, and complexity.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK