PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z diskrétní matematiky - NDMI075
Anglický název: Selected topics in discrete mathematics
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr.
Třída: DS, diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KAM (25.04.2008)
Předmět seznamuje účastníky s nejnovějším vývojem v diskrétní geometrii a příbuzných oborech, např. ve výpočetní geometrii a diskrétní matematice. Velká část výuky je věnována týmové spolupráci při řešení otevřených problémů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KAM (25.04.2008)

Seznámit účastníky s nejnovějším vývojem v diskrétní geometrii a příbuzných oborech. Naučit účastníky týmové spolupráci při řešení otevřených problémů.

Literatura -
Poslední úprava: T_KAM (05.05.2008)

1. J. Matoušek: Lectures on discrete geometry, Springer-Verlag 2002.

2. P. Brass, W. Moser, J. Pach: Research Problems in Discrete Geometry, Springer-Verlag 2005.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KAM (25.04.2008)

Předmět seznamuje účastníky s nejnovějším vývojem v diskrétní geometrii a příbuzných oborech, např. ve výpočetní geometrii a diskrétní matematice. Velká část výuky je věnována týmové spolupráci při řešení otevřených problémů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK