Grafy na plochách a jejich symetrie - NDMI069
Anglický název: Graphs on surfaces and their symmetry
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Prerekvizity : NDMI011
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (16.02.2006)
Přednáška dává přehled o klasické teorii a moderních výsledcích v oblasti vnořování grafů na plochy vyššího rodu.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (16.02.2006)

J.L. Gross, T.W. Tucker: Topological graph theory, Doer publications, New York, 2001

Sylabus
Poslední úprava: G_I (26.05.2006)

Nakrývání grafů, grupa automorfismu, projekce. Klasifikace ploch, vnoření a

celulární vnoření grafů. Kombinarorický popis map, minimální a maximální

rod. Symetrie map, regulární a vrcholové tranzitivní mapy. Klasifikační věty

pro rod 0, 1 a 2. Operátory na mapách. Vztah orientovatelných

neorientovatelných map.