PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) II - NDMI051
Anglický název: Introduction to Problem Solving in Combinatorics, Mathematics and Other Fields (IPS) II
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://mj.ucw.cz/vyuka/ips2/
Garant: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Anotace -
Budou probírány některé kombinatorické a jiné úlohy (snadno formulovatelné), které budou řešeny za aktivní spoluúčasti studentů. Vhodné pro studenty, kteří by se chtěli v budoucnosti věnovat vědecké práci v matematice a informatice. Přípravný seminář pro pokročilejší semináře (např. pro DMI022: Kombinatorický seminář). Vhodné pro studenty 1. ročníku. Nevyžadují se žádné předběžné znalosti (ani absolvování DMI050:Úvod do řešení probl. komb., mat. a j. I), pouze ochota pracovat a přemýšlet.
Poslední úprava: T_KAM (03.01.2001)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet se uděluje za aktivní účast na semináři.

Poslední úprava: Mareš Martin, Mgr., Ph.D. (02.03.2018)
Sylabus -

Budou probírány některé kombinatorické a jiné úlohy (snadno formulovatelné), které budou řešeny za aktivní spoluúčasti studentů. Vhodné pro studenty, kteří by se chtěli v budoucnosti věnovat vědecké práci v matematice a informatice. Přípravný seminář pro pokročilejší semináře (např. pro DMI022: Kombinatorický seminář). Vhodné pro studenty 1. ročníku. Nevyžadují se žádné předběžné znalosti (ani absolvování DMI050:Úvod do řešení probl. komb., mat. a j. I), pouze ochota pracovat a přemýšlet.

Poslední úprava: T_KAM (07.05.2004)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK