PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Kombinatorický seminář pro pokročilé - NDMI041
Anglický název: Seminar on Combinatorics for Advanced Students
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc.
doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
doc. Hans Raj Tiwary, M.Sc., Ph.D.
Třída: DS, diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Referování obtížnějších článků, případně vlastních výsledků z kombinatoriky, teoretické informatiky i dalších oblastí matematiky. Vhodné pro pokročilejší účastníky kombinatorického semináře a zejména pro doktorandy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KAM (20.04.2008)

Referovnáním obtížnějších článků se doktorandi připravují na vystoupení na konferencích a seminářích a učí se do hloubky porozumět vědeckému textu. Sledováním jiných referátů se rozšiřuje jejich přehled o trendech a technikách v oboru.

Literatura -
Poslední úprava: T_KAM (22.01.2007)

J. Matousek: Using the Borsuk-Ulam Theorem, Springer 2003,

Aktuální časopisecká literatura zadávaná vedoucími semináře

Sylabus -
Poslední úprava: ()

viz anotace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK