Kombinatorické struktury - NDMI036
Anglický název: Combinatorial Structures
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_I (17.03.2011)
Základní kombinatorické struktury. Výběrová přednáška vhodná především pro Matematické struktury - téma Algebra v informatice. Předpokládají se vstupní znalosti diskrétní matematiky na úrovni předmětu NDMI002 Diskrétní matematika.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (23.09.2020)

Zkouška je ústní, může mít kontaktní nebo distanční formu.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Hall, M. Jr.: Combinatorial Theory, Wiley, New York, 1986

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (23.09.2020)

Zkouška je ústní, může mít kontaktní nebo distanční formu. Zkouší se látka podle sylabu v rozsahu předneseném na přednášce. Zkouší se porozumění pojmům a jejich souvislostem, věty včetně důkazů i schopnost aplikovat nabyté znalosti na jednoduché problémy předneseným tématům blízké.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (01.04.2015)

Základní kombinatorické struktury.

1. Konečné geometrie.

2. Konečné projektivní roviny.

3. Bloková schémata.

4. Steinerovy systémy trojic.

5. Symetrická schémata, věta Bruck-Ryser-Chowla.

6. Hadamardovy matice.

7. Navzájem ortogonální latinské čtverce.